Arktis Arkitekter AB är ett arkitektföretag med
bred erfarenhet från olika delar av byggprocessen
- från detaljplaner till inredning. Genom vår bredd
kan vi hjälpa till i olika skeden och arbeta för den helhet som är det viktigaste för en god arkitektur.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med äldre
och kulturhistoriskt intressanta byggnader och har även kompetens för att vara antikvariskt sakkunniga.