Arktis Arkitekter AB startades 1994 av Helena och Peter Ljungné. Vi arbetar mycket med idéutveckling och skisser till fastighetsägare som vill förändra, anpassa och effektivisera sina lokaler.

Vi arbetar också med bostadsplanering och projektering – från villor och flerfamiljshus till äldreboenden för kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare.

Ett specialintresse är varsamma ombyggnader och vi har både utbildning och praktisk erfarenhet av ombyggnader av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Vi har över 30 års erfarenhet i byggbranschen och vi har ett uppbyggt samarbete med andra kontor för att få större resurser för byggprojektering, byggledning, kostnadsberäkningar och beskrivningar.

Exempel på uppdragsgivare:

Kommuner; länsstyrelsen; fastighetsförvaltare t.ex. Örebrobostäder, Esswege, Norabostäder; byggentreprenörer; privatpersoner.

3

Ideskiss - ny bebyggelse längs Hagbyån, Nora