AKTUELLTVård- och omsorgsboende i Nora


På uppdrag av Länsgården utför vi utredningsskisser för ett eventuellt nytt vård- och omsorgsboende i kv. Rosen.

Vi utreder också möjligheterna att bygga om delar av Tullbackagården, det nuvarande vård- och omsorgsboendet, till trygghetsbostäder.

PÅGÅENDE PROJEKTKv. Nanna 2, Strängnäs


En större byggnad på området Sundby Park i Strängnäs skall byggas om från kontorslokaler till 31 lägenheter. Vi håller på med skissarbetet.

Garhytteskolan i Kopparberg


Skolan ska byggas om till lägenheter. Vi har utfört skisserna och projekteringen har påbörjats.


Ishall, Nora


Ishallen ska byggas ut med nya omklädningsrum och café. Projektering pågår.